Chặn quảng cáo in-app trên iOS (None-Jailbreaked)


Description:

The original AdBlock for iOS 8 and iOS 9 (32-bit and 64-bit). Blocking ads on iPhones and iPads since 2012.

AdBlock allows you to block ads on your iOS device. It works with every app, not just Safari. Get rid of 99% of annoying popups, banners and video ads in all of your apps, including games and entertainment apps. Protect your privacy, limit bandwidth use, speed up your device and improve up your overall iOS experience.

The most important advantages of AdBlock for iOS are:

• AdBlock works with Wi-Fi and cellular networks. You don't need to set it up separately for every network you use.
• AdBlock works on any iOS 8 and iOS 9 device, even if it's not 64-bit. Take advantage of ad blocking even on older iPhone and iPad.
• AdBlock works seamlessly with other iOS apps displaying ads served over the Internet. Forget about ads in games, utilities and on websites.
• AdBlock allows you to create your own list of blocked domains and synchronise your filters between all your devices using iCloud.
• AdBlock allows you to protect your privacy by blocking mobile trackers. Prevent Internet trackers from recording of your web and in-app activity.
• AdBlock does not send your Internet traffic through proxy or VPN server. All of your connections stay direct, fast and secure.
• Setting up AdBlock for iOS is very simple! Just download the app, enable the "magic switch" and tap the "Install" button. It takes less than 20 seconds to complete.
• AdBlock automatically updates to the latest version of the filters on every app run. We keep the ad servers database up-to-date.
• AdBlock works with Safari and 99% of other apps (including other browsers like Chrome). Benefit from ad blocking in your favourite Internet browser on iOS.

Limitations:

• AdBlock is not compatible with VPN connections. You can't use AdBlock simultaneously with VPN.
• Blocking ads may not work on networks where DNS traffic is intercepted by the ISP

Link:
adblocker.mobileconfig

Tổng hợp tất cả các bản Windows từ XP đến 10

Microsoft Windows (hoặc đơn giản là Windows) là tên của một họ hệ điều hành dựa trên giao diện người dùng đồ hoạ được phát triển và được phân phối bởi Microsoft. Nó bao gồm một vài các dòng hệ điều hành, mỗi trong số đó phục vụ một phần nhất định của ngành công nghiệp máy tính. Các dòng Windows hiện tại gồm Windows NT, Windows Embedded và Windows Phone; chúng có thể bao gồm các phân họ, VD: Windows Embedded Compact (Windows CE) hoặc Windows Server. Các dòng Windows đã bị ngừng gồm Windows 9x và Windows Mobile.

Microsoft giới thiệu một môi trường điều hành có tên là Windows vào 20 tháng Mười Một, 1985 như một giao diện hệ điều hành đồ hoạ cho MS-DOS để đáp ứng với sự quan tâm ngày càng tăng với các giao diện người dùng đồ hoạ (GUI). Microsoft Windows dần chiếm ưu thế trong thị trường máy tính cá nhân thế giới với hơn 90% thị phần, vượt qua Mac OS, đã được giới thiệu năm 1984. Tuy nhiên, từ 2012, thị phần của nó đã bị tụt lại so với Android, sau đó trở thành hệ điều hành phổ biến nhất năm 2014, khi tính tất cả các nền tảng máy tính mà Windows chạy (giống như Android); vào 2014, số thiết bị Windows đã bán ít hơn 25% của Android.

(Tính đến tháng 3 2016), phiên bản Windows gần đây nhất cho các máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị nhúng là Windows 10. Phiên bản gần đây nhất cho máy chủ lần lượt là Windows Server 2012 R2. Cũng có một phiên bản Windows đặc biệt chạy trên máy chơi game console Xbox One.

Phiên bản Windows tiếp theo dành cho các máy chủ là Windows Server 2016, được dự kiến ra mắt đầu năm 2016.

Tải xuống:
Link 1: Windows (All in One) Download Links.zip
Link 2: Windows (All in One) Download Links.zip

Bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm KQCN3.0-THCS

Đây là bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Để sử dụng chương trình này trên máy tính của bạn phải được cài đặt Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần phải mở tập tin Huongdan.chm để xem thật kĩ phần Trợ giúp - Hướng dẫn sử dụng.

Tải xuống:
Link 1 (Box): KQCN3.0- THCS.exe hoặc KQCN3.0- THCS.zip
Link 2 (Dropbox): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0-THCS.zip
Link 3 (OneDrive): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0- THCS.zip
Link 4 (GoogleDrive): KQCN3.0-THCS.exe hoặc KQCN3.0-THCS.0.zip

Chương trình Cộng điểm bộ môn DBM5.0

 
Đây là một Chương trình Cộng điểm bộ môn dành cho Giáo viên bộ môn đang giảng dạy ở các trường THCS & THPT. Chương trình này được viết dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012). Để sử dụng chương trình này trên máy tính của bạn phải được cài đặt Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần phải mở tập tin Huongdan.chm để xem thật kĩ phần Hướng dẫn sử dụng.

Tải xuống:
Link 1 (Box): DBM5.0.exe hoặc DBM5.0.zip
Link 2 (Dropbox): DBM5.0.exe hoặc DBM5.0.zip
Link 3 (OneDrive): DBM5.0.exe hoặc DBM5.0.zip
Link 4 (GoogleDrive): DBM5.0.exe hoặc DBM5.0.zip

Bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm KQCN2.0-THCS

Đây là bảng tổng hợp và xếp loại kết quả học tập lớp chủ nhiệm dành riêng cho Giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS. Bảng tổng hợp này được viết hoàn toàn dựa theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Để sử dụng chương trình này trên máy tính của bạn phải được cài đặt Microsoft Office Excel trong bộ Microsoft Office của Microsoft. Sau khi cài đặt xong bạn cần phải mở tập tin Huongdan.mht để xem thật kĩ phần Hướng dẫn sử dụng.

Tải xuống:
Link 1: KQCN2.0-THCS
Link 2: KQCN2.0-THCS
Link 3: KQCN2.0-THCS